top of page

Dr. Patkó Csilla

Jelenlegi kutatási terület: 

Épületbiológia: az ember és a ház kapcsolatrendszerét vizsgálja, valamint az építéstechnológiák egészségügyi rizikóját kutatja.  

 

Beltéri levegőminőség vizsgálat (Indoor Air Quality):  "A belső levegőminőség alatt a komfortterek levegőjének minden olyan nem termikus jellemzőjét értjük, melyek az ember közérzetét és egészségét befolyásolják." (Bánhídi L. - Kajtár L.: Komfortelmélet, 2000).
 

Építőanyagok károsanyag-kipárolgásának vizsgálata: formaldehid, illékony szerves anyagok (VOCs) 

 

Egyéb érdeklődési területek:

Humánökológia: A természet és ember kapcsolatával foglalkozik. Nem egy önálló tudományterület, szervesen kapcsolódik a természettudományokhoz és a társadalomtudományhoz. Transz-diszciplináris tudományterület.

 

Építésökológia: "A ház és a környezet kapcsolata. Az építésökológia az épített környezet és természeti környezet összefüggéseinek feltárását célzó tudományterület "(dr. Lányi Erzsébet, 2011).

 

Ökopszichológia: “Az ökopszichológia transzdiszciplináris tudományterülete az élő rendszerekkel való kapcsolatunkra és ezek pszichológiai vonatkozásaira hívja fel a figyelmet.

 

Fontos jellemzője, kiindulópontja a rendszerszemlélet, amelynek értelmében az ember mélyen és elválaszthatatlan módon illeszkedik a természeti rendszerekbe, hiszen a globális anyagkörforgás és energiaáramlás részei vagyunk, bioritmusainkat pedig a természeti változások határozzák meg. Továbbá az első olyan tudományterület, amely pszichológiai szempontból közelíti meg azt a globális válságfolyamatot, amelyet ma klímaválságnak, klímakatasztrófának, illetve az ökológiai rendszerek összeomlásának nevezünk." (Molnos Zselyke - Ökopszichológiai alapkönyv, 2016)

                

Oktatási munka:

2020 -                                                BME Épületszerkezettani tanszék  

                                                          Státusz: egyetemi tanársegéd 

2008 - 2018                                       BME Épületszerkezettani tanszék 

                                                          Státusz: külsős óraadó 

Építészeti munkák:

2011 - 2014                                        Egyéni belsőépítészeti és generál kivitelezési munkák

2009 - 2011                                        Tiba Építész Studio- komplex tervezési munkák

                                                           Státusz: tervező építész

2007 - 2008                                        Upperstudio - belsőépítészeti tervezési munkák

                                                           Státusz: tervező építész

Doktori képzés:

2014.06.02.                                        Doktori fokozat megszerzése 

2010 -  2014                                       Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar

                                                           Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák  Doktori Iskola

                                                           Témavezető: Dr. Pásztory Zoltán

                                                           Téma: Passzív és alacsony energiaigényű (favázas) épületek belső légterében kialakuló légparaméterek mérése és vizsgálata

Iskolák:

2002 - 2007                                        Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Építészmérnöki kar - Tervező építészmérnök

1998 - 2002                                        Budapesti Osztrák Iskola - reál gimnázium

Nyelvvizsgák:                                    Német felsőfok            

                                                           Angol középfok

noun_back_1548675.jpg
bottom of page