top of page

Herczeg Lajos

hercegmester@gmail.com

+36 20 773 60 8

Hogyan kapcsolódik össze a hagyományokra alapozott építészet és az embereket eltartó táj, és mezőgazdasági környezet.

Vidékfejlesztő agrármérnökként és a népi hagyományok éltető művelőjeként aktív szakmaisággal fogom tárom fel a jelenben is használható, és mindenki számára a saját lakóhelyén hozzáférhető, a természetben található, és a mezőgazdasági termelés során képződő melléktermékek felhasználhatóságát az építésben és az élhető környezet kialakításában.  Egész életemben falun éltem, nőttem fel és dolgoztam kisebb kitérőkkel. A gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatokat mindig figyelemmel követtem. Családi indíttatásom kapcsán fordultam az agrárgazdaság felé és a vidéki lét jobbátételén dolgoztam folyamatosan, megőrizve kultúránkat az épített örökség védelmén és hagyományainkon keresztül.

De mi is az a vidékfejlesztés valójában? Talán így definiálható:

A vidékfejlesztés a vidéki térségekben végbenő változások alakulásába történő tudatos, tervezett beavatkozásként értelmezhető. Lényege a vidéki kulturális örökség védelme, és a fejlesztő gazdasági tevékenységeknek a bevonzása, az emberi tőke megtartása és fejlesztése. Vagyis mindazon tevékenységek fejlesztése, amelyek a vidéki településeken élő lakosság megélhetési körülményeinek, jövedelemszerzési lehetőségeinek javítására irányulnak, továbbá, amelyek a természeti erőforrások, a környezet, a táj megőrzését szolgálják, és amelyek a vidék társadalomban betöltött funkciójának ellátását erősítik.

A Környezettudatos Építők Szervezetében folytatott tevékenységem során, a teljes folyamatokat szeretném feltárni és bemutatni, mindenki számára vonzóvá és érthetővé tenni a vidéki létet az épített örökség és mezőgazdaság kapcsolatának szemszögéből.

noun_back_1548675.jpg
bottom of page